ZTE 5G

ตลาด 5G ไทยยังปัง!! “ZTE“ จับมือ VSTECS และ YAS บุกไทยด้วยสมาร์ทโฟนครอบคลุมทุกตลาด เปิดตัว 5 สมาร์ทโฟนใหม่ ประเดิมกลุ่มผู้เริ่มใช้สมาร์ทโฟนและตลาดระดับกลาง

ตลาด 5G ไทยยังปัง!! “ZTE“ จับมือ VSTECS และ YAS บุกไทยด้วยสมาร์ทโฟนครอบคลุมทุกตลาด เปิดตัว 5 สมาร์ทโฟนใหม่ ประเดิมกลุ่มผู้เริ่มใช้สมาร์ทโฟนและตลาดระดับกลาง แซดทีอี คอร์ปอเรชัน (ZTE) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลก ด้านโซลูชั่นการสื่อสารและข้อมูลแบบบูรณาการ ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคม รัฐบาล และลูกค้าองค์กรในกว่า 160 ประเทศ ล่าสุดตั้งสำนักงานและทีมงาน ZTE ในประเทศไทย ประกาศนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ZTE เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ 5G ในสมาร์ทโฟน ZTE สู่ผู้บริโภคในประเทศไทยครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า  ผนึกกำลัง 2 ผู้จัดจำหน่ายชั้นนำ ทั้งบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด VSTECS และ บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด จากกลุ่ม เบญจจินดา YAS ร่วมกันกระจายสมาร์ทโฟน ZTE ครอบคลุมทุกช่องทางทั่วประเทศ ตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟน 5% ภายใน 3 ปีจากนี้ […]