LOGISTICS SERVICE PROVIDER

OUR SERVICES

WAREHOUSE
MANAGEMENT

B2B FULFILLMENT
SERVICE

B2C FULFILLMENT
SERVICE

TRANSPORTATION
SERVICE

บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (YAS)

เราพร้อมให้บริการด้านคลังสินค้า และโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งบริการแบบ B2B, B2B2C และ B2C 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าสมาร์ทโฟน และพร้อมให้บริการสินค้าประเภทอื่นๆ ครอบคลุมสินค้าที่หลากหลาย

OUR CORE SERVICES VALUE

คลังสินค้าได้มาตรฐาน

สามารถรองรับสินค้าได้หลากหลาย  พร้อมระบบความปลอดภัย จัดเก็บ เบิกจ่ายและควบคุมสินค้าได้อย่างมีระบบและมาตราฐานที่ดี   YAS มีประสบการณ์บริหารและจัดเก็บคลังสินค้าที่มีมูลค่าสูง และต้องการการควบคุมในระดับ serial ได้อย่างดี  มี proven past records ที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจแน่นนอน

บริการ YAS มาพร้อมออกแบบโซลูชั่นต่างๆ
ให้เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจของลูกค้า

เพื่อส่งมอบงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและภายใต้ SLA (Service Level Agreement)ที่ลูกค้าต้องการ   รวมทั้งสามารถให้บริการเสริมต่างๆ เช่น การบริหารสินค้าในกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ  การบริหารคำสั่งซื้อ  และการตรวจสอบสินค้า return จากช่องทางการขาย เป็นต้น

บริการ YAS มาพร้อมออกแบบโซลูชั่นต่างๆ ให้เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจของลูกค้า

เพื่อส่งมอบงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและภายใต้ SLA (Service Level Agreement)ที่ลูกค้าต้องการ   รวมทั้งสามารถให้บริการเสริมต่างๆ เช่น การบริหารสินค้าในกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ  การบริหารคำสั่งซื้อ  และการตรวจสอบสินค้า return จากช่องทางการขาย เป็นต้น

เชื่อมต่อระบบการบริหารคลังสินค้า WMS กับระบบต่างๆของลูกค้าและ e-commerce platformต่างๆ

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดูแลและบริหารสินค้าหลายหลากประเภท  โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่า และควบคุมด้วย serial รวมทั้งเบิกจ่ายทั้งแบบ FIFO LIFO หรือ FEFO   สามารถควบคุมสต๊อกสินค้า, ตรวจสอบคำสั่งซื้อ  และติดตามทุกกิจกรรม ก็ทำได้ง่าย และถูกต้องแม่นยำ   และ YAS รับภาระและความกังวลเรื่องสินค้าสูญหายหรือเสียหายแทนลูกค้า 

บริการขนส่งของ YAS หลายรูปแบบ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุม

จะขนส่งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  แบบเหมา หรือแบบ parcel  โดยสามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว D+1 ทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดส่งเข้าช่องทางสินค้าทีต้องการทีมที่มีประสบการ์ณ เช่น ขนส่งเข้า Distribution center หรือ Shopping Mall ต่างๆ หรือส่งแบบ door to door เซอร์วิส

บริการขนส่งของ YAS หลายรูปแบบ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุม

จะขนส่งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  แบบเหมา หรือแบบ parcel  โดยสามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว D+1 ทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดส่งเข้าช่องทางสินค้าทีต้องการทีมที่มีประสบการ์ณ เช่น ขนส่งเข้า Distribution center หรือ Shopping Mall ต่างๆ หรือส่งแบบ Door to Door Service

เดินหน้างานขายและบริหารธรุกิจได้เต็มที่ รวมทั้งลดภาระการลงทุนต่างๆ

โดย YAS จะบริหารสินค้าและการจัดส่งให้แก่ลูกค้าของท่านได้อย่างหมดห่วง   ท่านสามารถ focus งานขายและเดินหน้าขยายธุรกิจต่างๆได้อย่างเต็มเต็มที่  ลดภาระการลงทุนและค่าใช้จ่ายคงที่สำหรับการบริหารและจัดเก็บสินค้าต่างๆ เช่น ค่าก่อสร้างหรือเช่าคลังสินค้า  และค่าจ้างบุคคลากร  เป็นต้น

คลังสินค้า YAS

ที่ตั้งสำนักงาน

499 อาคารเบญจจินดา ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ : 8:30 น. – 17:30 น.
อาทิตย์ : ปิดทำการ

คลังนวนคร

ที่ตั้งสำนักงาน

67/23 ถ.พหลโยธิน กม.45 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ : 8:30 น. – 17:30 น.
อาทิตย์ : ปิดทำการ