Month: October 2019

Fulfillment คืออะไร ? ข้อดีของการใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment คืออะไร ? ข้อดีของการใช้บริการ Fulfillment             บริการ Fulfillment มีบทบาทอย่างมากในระบบการค้าขายแบบ E-Commerce ที่ทุกวันนี้มีผู้ขายอิสระเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่จำกัดแต่เพียงห้างร้านเท่านั้น แต่บุคคลธรรมดาก็เป็นผู้ขายสินค้าเองได้ เช่น ธุรกิจส่วนตัวที่ใช้บ้านเป็นสำนักงาน รวมไปถึง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ก็นิยมใช้บริการ Fulfillment              การค้าขายสินค้าที่จับต้องได้ จะต้องมีการส่งมอบให้กับลูกค้าจนแล้วเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกของชิ้นเล็ก ๆ เช่น เสื้อผ้า 1 ชิ้น หรือ กระเป๋า 1 ใบ ซึ่งเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมที่การค้าขายจบสิ้นธุรกรรมในเวลาอันรวดเร็ว มาถึงยุคสมัยแห่งอินเทอร์เน็ตที่ทำให้การสั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน การส่งสินค้าทางไปรษณีย์และขนส่งจึงเติบโตตามการขยายตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เริ่มเชื่อมั่นระบบสั่งสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะสั่งเสื้อยืดเพียง 1 ตัว หรือสั่งของเป็นล็อตที่มีสินค้าที่ต้องการหลายชิ้น จึงมีบริการโลจิสติกส์ในเรื่องของ Fulfillment เกิดขึ้นมา เพื่อรองรับและส่งเสริมธุรกรรมการค้าขายให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ขายสินค้าและลูกค้า หากไม่คุ้นเคยกับคำนี้มาก่อน […]

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในธุรกิจ Logistic

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในธุรกิจ Logistics เมื่อโลกของเราก้าวสู่ยุคอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) หรือ IoT ที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกันหลายด้าน ตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซนเซอร์ ซอฟท์แวร์ เมื่อรวมกับเครือข่ายที่โยงใยกันทั่วโลกแล้วก็ทำให้เหมือนว่าทุกกระบวนการในชีวิตประจำวันสามารถตั้งค่าได้ด้วยซอฟท์แวร์ ติดตาม จัดการสิ่งที่ต้องทำซ้ำ ๆ กันจำนวนมากได้ในเวลาที่รวดเร็ว ด้วยระยะทางที่สั้นที่สุด ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและประหยัดต้นทุนมากที่สุด และ IoT ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทใน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในธุรกิจ Logistic (Robotics for Logistics) ที่จะช่วยลดต้นทุนของสินค้าและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคแบบทันใจโดยในปัจจุบัน มี เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในธุรกิจ Logistic ที่น่าสนใจดังนี้ หุ่นยนต์ ช่วยงานในคลังสินค้า หรือที่เรียกว่า Warehouse Robot ซึ่งบริษัทผู้ค้าสินค้าระดับโลกอย่าง Amazon และ Alibaba เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยจัดการคำสั่งซื้อที่มีปริมาณมหาศาล และเป็นคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อทั่วโลก โดยหลักใหญ่ในการทำงานของหุ่นยนต์ในคลังสินค้าคือ ลดงานของแรงคนในการต้องไปเดินหาสินค้าแล้วหยิบมาเตรียมจัดส่ง มีการตรวจวัดว่า แรงงานคนใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการจัดการหนึ่งคำสั่งซื้อ แต่หุ่นยนต์ Kiva ที่ Amazon ใช้ จะใช้เวลา 15 นาทีต่อหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้น การใช้หุ่นยนต์ในการลำเลียงชั้นวางสินค้าผ่านระบบซอฟท์แวร์ AI อัจฉริยะที่จะจัดการระยะเวลาและเส้นทางที่เหมาะสมในการเคลื่อนที่ผ่านระบบกริดอัจฉริยะที่พื้น […]