Month: March 2020

5 ทักษะจำเป็นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน​

5 ทักษะจำเป็นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ในวันที่ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าความท้าทายต้องเพิ่มขึ้น ทั้งความกดดันในการทำงานที่แตกต่างออกไปและทีมที่เปลี่ยนแปลงไป ทักษะที่เป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีบางทักษะที่ไม่เปลี่ยนแปลง จึงถือเป็นทักษะที่สามารนำไปใช้แข่งขันได้ ซึ่งมี 5 ทักษะจำเป็นที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ก็คือ ADAPT TO THRIVE : การปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปรับตัวถือเป็นทักษะที่สำคัญมาก ถ้ามีก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้โดดเด่นในการทำงานได้ คนรุ่นเก่า (Baby bloomer และ Gen X)  จะไม่ค่อยยืดหยุ่น มักจะทำงานเดิมๆเป็นเวลานาน  ในขณะที่คนรุ่นใหม่ (Millennials และGen Z) จะไม่อยู่กับงานเดิมๆ นานนัก พวกเขาจะไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอุปสรรคแต่กลับมองว่าเป็นโอกาส แต่ถ้าคนรุ่นเก่ามีการปรับตัวก็จะทำงานได้ดีขึ้น BE CREATIVE : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นทักษะที่ต้องการมากที่สุด ทักษะนี้ถือว่าครอบคลุมในหลายส่วนงาน ตั้งแต่สื่อไปจนถึงการขนส่ง บริษัทจะมองหาคนที่สามารถทำงานกับเทคโนโลยีอย่างเช่น “หุ่นยนต์(Robot)”  และใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุด ความคิดสร้างสรรค์มีค่าสูงขึ้นไปอีกเมื่อมันทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้ DEVELOP EMOTIONAL INTELLIGENCE: การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ […]

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ได้มีมาตรการสำหรับผู้มาติดต่อที่อาคารสำนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า และผู้มาติดต่อทุกคนดังนี้ ตรวจคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่อาคารของบริษัทและบริเวณคลังสินค้า ตรวจคัดกรองพนักงานขับรถขนส่งสินค้าก่อนเข้าจุดรับ-ส่งสินค้าทุกครั้ง งดเว้นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่มีความจำเป็น และหากเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย ห้ามมิให้เข้าพื้นที่ทำงานโดยให้เฝ้าระวังอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนเข้าพื้นที่อาคาร ลิฟท์ ชั้นทำงาน โรงอาหาร และคลังสินค้า การทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ส่วนต่างๆทุกวัน เช่นโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์การทำงาน และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ รวมไปถึงการฆ่าเชื้อโรคในอากาศในสำนักงาน และโรงอาหาร ทำความสะอาดสินค้าที่นำเข้าจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก่อนรับเข้าบริเวณคลังสินค้า *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่สำนักงานหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ หากพบว่า 1. มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา 2. ตรวจวัดไข้แล้วพบว่ามีอาการไข้ หรือ มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ Share on facebook Share Relate Article