Transportation Services

การบริการด้านการขนส่งสินค้า (Transportation Services)

เรา คือ ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง การจัดส่ง และกระจายสินค้าด้วยช่องทางการขนส่งที่หลากหลาย พร้อมวางแผนเส้นทางการเดินรถเพื่อช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า  ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ รวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบพาร์ทขนส่งของ E-Commerce ต่างๆ ได้อีกด้วย

บริการด้านการขนส่งสินค้า จาก YAS

  • ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ (D+1) รวมถึงพื้นที่เกาะต่างๆ
  • ให้บริการ การขนส่ง ในหลากหลายรูปแบบ
  • การขนส่งแบบเหมาคัน (4ล้อ, 6ล้อ หรือ 10ล้อ) พร้อมแรงงาน รูปแบบ Multi drop หรือ Door-to-Door
  • การขนส่งแบบรายชื้น (parcel) ที่รองรับสินค้าขนาดใหญ่ (over size) หรือ น้ำหนักมากได้ (overweight)
  • การบริการขนส่งสินค้าที่พร้อมกระจายสินค้าไปปลายทางที่หลายหลาย
  • โมเดิร์นเทรด (Modern trade)
  • ศูนย์กระจายสินค้า (DC)
  • ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
  • ร้านค้าปลีก (Retailer) ทั่วประเทศ เป็นต้น