Month: March 2022

FIFO FEFO คืออะไร? สำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างไร

FIFO / FEFO คืออะไร❓ สำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างไร❓ ในการทำธุรกิจขนส่งจะต้องมีการจัดการกับสินค้าอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การขนย้ายเข้าที่พักสินค้า การจัดเรียงการวางสินค้าให้วางได้จำนวนเยอะที่สุด หรือแม้แต่การหยิบสินค้าเพื่อนำมาแพ็คส่งให้ลูกค้า ก็ต้องมีรูปแบบการหยิบเหมือนกัน  ดังนั้นวันนี้เราพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ รูปแบบการจัดการคลังสินค้าแบบ FIFO และ FEFO ที่จะช่วยให้การหยิบของมาแพ็คส่งลูกค้านั้นรวดเร็ว และเป็นระเบียบมากขึ้นกัน .  FIFO (First-In First-Out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนให้ทำการหมุนเวียนออกไปก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นระยะเวลานาน โดยการทำวิธีนี้จะช่วยให้สามารถเช็ค คุณภาพของสินค้าที่จะส่งให้ลูกค้าว่าจะไม่หมดอายุก่อนถึงมือลูกค้า และยังมั่นใจได้ว่าสินค้าที่อยู่ในคลังเป็นสินค้าใหม่ตลอดเวลา  FEFO (First Expire date First Out) หมายถึง การนำสินค้าที่จะหมดอายุก่อน ส่งออกไปก่อนเพื่อลดความผิดพลาดการส่งสินค้าที่หมดอายุให้ลูกค้า ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย และนิยมมากที่สุด แต่จะต้องจัดเก็บสินค้าโดยแยกวันที่ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการนำสินค้ามาแพ็คอย่างรวดเร็ว วิธีนี้นอกจากลดความเสียหายจากการหมดอายุของสินค้า ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบอายุสินค้าที่อยู่ในคลังได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าการใช้รูปแบบ FIFO และ FEFO จะช่วยให้คลังสินค้านั้น แพ็คและจัดเรียงสินค้า เป็นระเบียบมากขึ้น ทาง YAS ใช้ระบบการจัดการทั้ง FIFO และ FEFO […]