HONOR

GO BEYOND

HONOR ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนําระดับโลก 

มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์เทคโนโลยีที่โดดเด่นระดับโลก และเปิดใช้งานชีวิตที่ชาญฉลาดในทุกสถานการณ์ 

และทุกช่องทางสําหรับทุกคน ด้วยการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในด้านนวัตกรรม คุณภาพ และบริการ

ช้อปออนไลน์กับเรา