QUALITY ASSURANCE

SAFETY AND SECURITY

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
  • กล้องวงจรปิด 76 ตัว บันทึกตลอด 30 วัน
  • สัญญาณเตือนไฟไหม้ ,ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ, ทางหนีไฟ รวมถึงมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
  • พื้นที่เฉพาะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่พร้อมปลั๊กไฟ เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์
  • อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานและยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการบำรุงรักษารายเดือน
  • บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี ด้วยการตรวจสอบโดยทีมภายในเป็นประจำทุกเดือนและตรวจสอบจากภายนอกเป็นประจำทุกปี

TRAINING

YAS ยังมุ่งเน้นในการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับความรู้และทักษะ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องภายใต้ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติตามกำหนดทางกฎหมาย

TRAINING PLANS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO:

  • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
  • การฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง
  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การฝึกอบรมการตอบสนองฉุกเฉิน

Warehouse Operational Excellence