COMPANY PROFILE

About us

Who we are

บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (YAS) เป็นผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการสินค้าและจัดส่งสินค้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์   บริษัท YAS มีความเชี่ยวชาญในการจัดการสินค้าที่มีมูลค่าสูง สามารถจัดการสินค้าตามความต้องการและตามขั้นตอนที่ลูกค้ากำหนด ด้วยระบบควบคุมและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน เชื่อมต่อกันทั้ง WMS, TMS และอุปกรณ์ต่างๆ โดยกระจายสินค้าไปยังช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศ เรามั่นใจว่า สินค้าของท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีและปลอดภัย การจัดส่งตรงเวลา และถูกต้อง

โดยที่บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก ทั้งในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน

บริษัท YAS มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการสินค้าในสถานที่เก็บสินค้ารูปแบบต่าง ๆ และกระจายสินค้าด้วยโซลูชั่นส์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการสินค้าที่มีมูลค่าสูง สามารถจัดการสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน และส่งตรงเวลา สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งภายนอก  และลูกค้าภายในเครือเบญจจินดา เป็นอย่างดีตลอดมา 

นอกจากนั้น บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (YAS) ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor) สินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริมและสินค้า IOTs (Internet of Things) มีความเชี่ยวชาญในการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย ผ่าน Modern Trade, Chain store, ร้านค้าขายส่งและร้านค้าขายปลีก รวมถึง Online Storeผ่านเว็บไซต์ e-Commerce อย่าง Lazada, Shopee และ JD Central

Solid Business Experience

มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและวงการโทรคมนาคม

Strong Distribution Networking

มีเครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วประเทศ ทั้งที่จำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายช่วงในพื้นที่ หรือจัดจำหน่ายตรงแก่ร้านค้ารายย่อยกว่า 5,000 ร้าน

Multi-Channel Support

มีประสบการณ์บริหารและจัดจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงช่องทาง Operators, Key Accounts และ Modern Trade

Own Fulfillment & Distribution Services

มีระบบบริหารการจัดเก็บ จัดส่ง และกระจายสินค้าสู่ช่องทางของตนเอง ที่มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพและมอบความวางใจแก่ลูกค้า

Why us?

บริษัท YAS มีประสบการณ์งานบริการด้านบริหารจัดการคลังสินค้า และจัดส่งสินค้าประเภทที่มีมูลค่าสูง   มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าบนพื้นที่ของตนเองที่ไม่ห่างจากย่านธุรกิจในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล สามารถรองรับการแข่งชันทางด้านการตลาดที่ต้องการให้สินค้าเข้าถึงมือผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพชั้นในได้อย่างรวดเร็ว 

บริษัท YAS ออกแบบการให้บริการการจัดส่งสินค้า ที่สามารถรองรับงานจัดส่งได้ทุกสถานการณ์ ทั้งแบบส่งด่วน Bangkok Same Day หรือ Next Day ครอบคลุมในทุกๆ พื้นที่ในประเทศไทย   โดยบริษัทเป็นผู้บริหารควบคุม Partner ผู้ขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญการจัดส่งหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทั่วไปในกลุ่มสินค้าอิเลรทรอนิคส์ สินค้าสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์บริการชองโทรคมนาคมโอเปอร์เรเตอร์ DTAC, AIS, True ศูนย์กระจายสินค้า Modern Trade, Big C, TescoLotus, The Mall Department Store, กลุ่มร้านค้า Convenience Store ใน 711, สหลอว์สัน 108, Gas Station  และ Traditional trade (ร้านขายของชำ) เป็นต้น 

มีระบบรายงานติดตามสถานะสินค้าแบบ End to End ตั้งแต่การสั่งซื้อ การจัดเก็บ จนถึงการจัดส่งที่สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตามต้องการผ่านระบบ Web Portal 

ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารสินค้าและจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง สินค้าเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) Accessories, อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีขนาดใหญ่ บริษัทยังได้เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการรับประกันสินค้า โดยรับผิดชอบเต็มมูลค่าความเสียหายสูญหาย หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

OUR CLIENTS

บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (YAS) ตัวแทนจัดจำหน่าย โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริมต่างๆ และนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำจากต่างประเทศสู่ตลาดประเทศไทย โดยจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั่วประเทศ รวมทั้งยังให้บริการ Smart and Modernized Warehousing & Fulfillment Solutions ให้แก่ลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภายใต้แนวคิด “Your Trustworthy Distribution & Fulfillment Partner”

บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (YAS) หนึ่งในกลุ่มเบญจจินดา (Benchachinda Group “BCG”) ผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันชั้นนำของประเทศไทย กว่า 60 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มเบญจจินดามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และดิจิทัลเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไทย ปัจจุบัน บีซีจี ดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ

  • กลุ่มธุรกิจ Digital Infrastructure and Solution Business

บีซีจี เป็นผู้นำธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบครบวงจร โดยมีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกครอบคลุมทั่วประเทศไทย บริการโครงข่ายดิจิทัลระหว่างประเทศ บริการดาต้าเซ็นเตอร์ บริการคลาวด์ บริการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเมืองอัจฉริยะ บริการออกแบบและพัฒนาดิจิทัลโซลูชันสำหรับองค์กร ตลอดจนบริการด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท และด้วยความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่งผลให้เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยให้ดูแลโครงการขนาดใหญ่มากมาย

  • กลุ่มธุรกิจ Distribution and Fulfillment Business

บีซีจีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน ด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม การจัดการคลังสินค้า B2C, B2B Fulfillment แบบครบวงจร ครอบคลุมทุกช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน

  • กลุ่มธุรกิจ Content Business

บีซีจีผลิตคอนเท็นต์ ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ แบบทันเหตุการณ์ ผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบของมัลติมีเดีย โซเชียลมีเดีย ทุกแพลตฟอร์ม

  • กลุ่มธุรกิจ Investment Business

BCH VENTURES ได้เข้าร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่องในบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลอินฟราสตรัคเจอร์ และกองทุนระดับโลก ผนึกกำลัง Synergy นวัตกรรมดิจิทัลร่วมกัน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาต่อยอดขยายการให้บริการด้านดิจิทัลโซลูชันให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านดิจิทัลแบบไร้ขีดจำกัดให้กับกลุ่มบีซีจี

Network Solutions Group

“Digital engineering service provider”

Broadband Group (BBG)

“Digital infrastructure & solution provider”

Distribution Group (DTG)

“Mobile distributor & fulfillment service provider

Our Core Value

เรามุ่งมั่นให้บริการด้านบริหารจัดการสินค้าและจัดส่งสินค้า ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ คุณจึงมั่นใจในคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ พร้อมรองรับความสำเร็จของธุรกิจคุณ