5 ทักษะจำเป็นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

ในวันที่ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าความท้าทายต้องเพิ่มขึ้น ทั้งความกดดันในการทำงานที่แตกต่างออกไปและทีมที่เปลี่ยนแปลงไป ทักษะที่เป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีบางทักษะที่ไม่เปลี่ยนแปลง จึงถือเป็นทักษะที่สามารนำไปใช้แข่งขันได้ ซึ่งมี 5 ทักษะจำเป็นที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ก็คือ

  • ADAPT TO THRIVE : การปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง

ความสามารถในการปรับตัวถือเป็นทักษะที่สำคัญมาก ถ้ามีก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้โดดเด่นในการทำงานได้ คนรุ่นเก่า (Baby bloomer และ Gen X)  จะไม่ค่อยยืดหยุ่น มักจะทำงานเดิมๆเป็นเวลานาน  ในขณะที่คนรุ่นใหม่ (Millennials และGen Z) จะไม่อยู่กับงานเดิมๆ นานนัก พวกเขาจะไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอุปสรรคแต่กลับมองว่าเป็นโอกาส แต่ถ้าคนรุ่นเก่ามีการปรับตัวก็จะทำงานได้ดีขึ้น

  • BE CREATIVE : ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นทักษะที่ต้องการมากที่สุด ทักษะนี้ถือว่าครอบคลุมในหลายส่วนงาน ตั้งแต่สื่อไปจนถึงการขนส่ง บริษัทจะมองหาคนที่สามารถทำงานกับเทคโนโลยีอย่างเช่น “หุ่นยนต์(Robot)”  และใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุด ความคิดสร้างสรรค์มีค่าสูงขึ้นไปอีกเมื่อมันทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้

  • DEVELOP EMOTIONAL INTELLIGENCE: การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

Soft Skill ด้านทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์และการเข้าสังคม อย่างเช่น การทำงานร่วมกัน การตั้งใจฟัง การสนใจในตัวผู้พูด ทำให้ผู้อื่นรู้สึกมีค่า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผู้ที่มีทักษะเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของตลาด ในขณะที่คนทั่วไปใช้เวลา 3-5 ปีจึงจะประสบความสำเร็จในสายงานที่เริ่มทำ แต่ถ้ามีทักษะนี้อาจจะใช้เวลาที่น้อยลง เพราะเข้ากับผู้อื่นและเรียนรู้งานได้ไวกว่า ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นไปด้วย

  • BECOME TECH SAVVY : ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

Tech Savvy ก็คือ คนที่มีความรู้เรื่องไอทีสูง สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนได้อย่างคล่องแคล่ว ในปัจจุบันเราอาจจะรู้สึกว่าถูกโจมตีด้วย Software และProgram ใหม่ๆ แต่ถ้าเราปรับตัวให้ อยู่กับเทคโนโลยีและสิ่งเหล่านี้ได้ เราก็จะทำงานได้ดีขึ้น

  • BUILD YOUR PERSONAL BRAND : การสร้างแบรนด์ให้ตัวเอง

การสร้างตัวตนถือเป็นการทำให้คนจดจำเราได้ ยิ่งในโลกดิจิทัล เราจะแข่งขันกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัว อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราเองก็จะเหมือนสินค้าที่ต้องสร้างการจดจำที่ดีแก่บุคคลรอบข้าง นั้นหมายถึงทักษะ การพัฒนาตัวหือมีของไอเดียที่น่าสนใจเสมอๆ  หากเป็นในสถานที่ทำงานก็จะทำให้ผู้ร่วมงานและหัวหน้าเห็นเราได้ชัดขึ้น

ด้วยทักษะเหล่านี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงาน เพราะถือเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และยังเป็นทักษะที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ถ้าเราพร้อมจะพัฒนา ความสำเร็จก็คงไม่อยู่ไกลเกินเอื้อม

Share on facebook
Share