0 +
ON-BOARDED SKU
0 +
ORDERS WE HANDLED
0 +
PACKEGES WE DELIVERED

Fulfillment and Distribution Partner

บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 
เป็นทั้งผู้จัดจำหน่ายและจัดส่งกระจายสินค้า ให้บริการ fulfillment system แบบครบวงจร ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดจำหน่าย การบริหารระบบคลังสินค้า การดูแลจัดเก็บตรวจสอบสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน บริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์ด้วยระบบ WMS (Warehouse Management System) และ TMS (Transportation management system) ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ว่า เราจะให้บริการและดูแลให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น พร้อมส่งเสริมให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

SERVICES WE PROVIDE

WAREHOUSING MANAGEMENT (3PL)

จัดการกับทุกความต้องการของธุรกิจ ด้วยทีมงานเฉพาะและการกำหนดตารางการดำเนินงาน พร้อมติดตามผลการปฏิบัติการกับทางลูกค้า

FULFILLMENT & VALUE ADDED

บริการบรรจุและจัดแพ็คสินค้าตามออเดอร์หรือตามขั้นตอนที่ลูกค้ากำหนด ระบบควบคุมการหยิบสินค้าด้วย Serial number

TRANSPORTATION

จัดส่งและกระจายสินค้าด้วยช่องทางการจัดส่งที่หลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจได้

customers we serve

Request a Quote

Contact us

02-016-5758

จันทร์ - ศุกร์ : 9.00 - 17.30 น.

E-mail

contact@yasservices.co.th

Address

499 อาคารเบญจจินดา, ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900